Nicolas von Kraemer, Marjo Uotila & Mika Varpio / Kohti kauniimpaa kaupunkia - viihtyisän rakennetun ympäristön ja kauniin arkkitehtuurin jäljillä

*arvostelukappale saatu tekijöiltä

Millainen kaupunkiympäristö on siulle mieluisin? Kaupunkirakentaminen on miusta mielenkiintoinen teema, ja useammankin ystävän kanssa on tullut pohdittua erilaisia rakennusratkaisuja. Eniten ihmetyttää se, miksi luonto hävitetään näkyvistä ja tilalle tulee mitä ihmeellisimpiä metallihökötyksiä tai rautahäkkyröitä. 

Kohti kauniimpaa kaupunkia -kirjassa esitetään useampia mielenkiintoisia näkökulmia näihin teemoihin liittyen. Teoksessa tuodaan esiin mm. arkkitehtuuria eri aikakausia sekä kauneuden hintaa rakentamisessa.  Teoksessa pohditaan esimerkiksi sitä, mitkä tekijät kaupunkirakentamiseen vaikuttavat. Otetaanko suunnittelussa huomioon kaikki tarvittavat tekijät, vai mennäänkö vain joidenkin tiettyjen mieltymysten ehdoilla. On mielenkiintoista, kuinka moni asia jo historiassa kaupunkisuunnitteluun vaikuttaa yhä tänä päivänä ja mikä on se tekijä, mikä nousee kussakin ajanjaksossa esiin rakentamisessa ja arkkitehtuurissa. 
Itselleni kaikkein eniten ajatuksia herää teoksen luvuista, joissa pohditaan rakentamista hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Ympäristömme on merkittävä omaan hyvinvointiimme vaikuttava tekijä, eikä ole suinkaan yhdentekevää, millaista ympäristöä itsellemme rakennamme. Erityisesti yksi huolenaihe tänä päivänä on valtava aistikuorma, joka on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Kaikki se melu- ja valosaaste, joka kaupungeissa on - sekä ihmisten ahtaminen yhä pienempään elinpiiriiin satojen ja tuhansien muiden ihmisten kanssa. 

Jäinkin pohtimaan, osataanko ihmisten pahoinvointia ja ympäristötekijöitä rakentamisen osalta aina yhdistää tarpeeksi? ja toisaalta, voimmeko edes voida hyvin tämän päivän kaupungeissa? 

Teoksen mukaan "nykyisessä ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa hyvinvointia edistävät arvot eivät tunnu saavan jalansijaa." Tästä olen ehdottomasti samaa mieltä. Millainen kaupunki siusta olisi sellainen, jossa ihminen voi hyvin? Mikä on parasta ja huonointa siun kaupungissa?

Teos: Nicolas von Kraemer, Marjo Uotila & Mika Varpio / Kohti kauniimpaa kaupunkia - Viihtyisän rakennetun ympäristön ja kauniin arkkitehtuurin jäljillä. 2022. 

Kommentit

Katsotuimmat:

Katso myös: